Η παράδοση "Τσαν, Γου, Γι"


Ο στόχος του ''Τσαν, Γου, Γι'' είναι η επίτευξη της σοφίας, του ενάρετου χαρακτήρα, καθώς και της διατηρήσης της καλή υγείας

Η παράδοση "Τσαν, Γου, Γι"

Το "Τσαν" 禅 (Chán), η Πολεμική τέχνη Γου" 武 (Wǔ) και η παραδοσιακή Ιατρική "Γι" 醫 (Yī) είναι ένα μοναδικό παρακλάδι του Βουδισμού Τσαν που έχει η παράδοση στο μοναστήρι "Γιόνγκ Χουά Τανγκ"  少林永化堂 (Shàolín Yǒng Huà Táng) του ναού Σαολίν. Δεδομένου ότι υπήρξε μια ολοκληρωμένη πρακτική εντός του ναού που δεν αποκαλύφθηκε για πολλά χρόνια εκτός μοναστηριού, οι αρχές και οι αυθεντικές μεθόδους παραμένουν άγνωστες σε πολλούς. Αυτός ο δικτυακός τόπος περιγράφει την ιστορία και τη φιλοσοφία του Σαολίν "Τσαν, Γου, Γι" και εξηγεί τις μεθόδους για την άσκηση, βασίζμένο στην διδασκαλία του δασκάλου Σι Ντε Τζιέν 释德建 (Shì Dé Jiàn), του δασκάλου Γου Ναν Φανγκ 吴南方 (Wú Nán Fāng) - φυσικού απογόνου το ιδρυτή της μεθόδου "Σιν Γι Πα", Γου Κου Λουίν 吴古伦 (Wú Gǔ Lún).

Ο στόχος του "Τσαν, Γου, Γι" είναι να αποκτήσει κάποιος φώτιση και σοφία, να αναπτύξει ενάρετο χαρακτήρα, καθώς και να διατηρήσει καλή υγεία. Αυτός είναι ο απώτερος σκοπός δεν μπορεί να εκφραστεί με λέξεις... Το Σαολίν "Τσαν, Γου, Γι" είναι ένα αδιαίρετα και συμπληρωματικά μεταξύ τους. Το Σαολίν "Γου Σου" (μαχητική τέχνη) εστιάζεται πρώτα στην εκπαίδευση του νου, που είναι η ουσία για την τελειοποίηση Σαολίν "Γου Σου". Μόνο όταν κάποιος έχει γίνει ικανός στο Σαολίν Γου Σου, μπορεί να κατανοήσει το μυαλό και το σώμα, στη συνέχεια μπορεί να βελτιώσει τα ψυχικές του και σωματικές του ατέλειες. Με την επούλωση τον εαυτού μας του και των άλλων, μπορεί κάποιος με τη σειρά του να γαλουχήσει την καρδιά του Τσαν. Το "Τσαν, Γου και Γι" πάνε μαζί... είναι τρία στοιχεία ενωμένα σε ένα.
 
Δείτε ένα μικρό αφιέρωμα για την άσκηση του Σιν Γι Πα από τα ταξίδια του δάσκαλου Χρ. Παναγόπουλου (Γιάν Σαν) στην Κίνα...

 

© 2016 - 2020 chanwuyi.gr