Πρακτική στη μέθοδο ''Σιν Γι Πα''

Η μέθοδος "Σιν Γι Πα" (心意 把) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης "εσωτερικής δύναμης" και προσωπικής αυτοβελτίωσης η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως "Σύνδεση του μυαλού (πρόθεσης) με την καρδιά (συναίσθημα)". Στην πράξη της άσκησης μαθαίνουμε πώς το μυαλό και η καρδιά μπορεί να παραμένουν ήρεμα και ενοποιημένα. Το πρώτο βήμα είναι η συγκέντρωση και ο φυσικότητα των κινήσεων. Η δυναμική αυτού του, ιδιαίτερα παραδοσιακού συστήματος Σαολίν Κουνγκ Φου, δεν οφείλεται στην ένταση της καρδιάς και των μυών αλλά περισσότερο στην ισορροπία ανάμεσα στη χαλάρωση και την συγκροτημένη δύναμη που παράγεται από ένα ισχυρό πνεύμα και ένα καλά ισορροπημένο στην κίνηση σώμα.
 
Το ανοιχτό μάθημα που πραγματοποιείται έξω στη φύση, περιλαμβάνει το Πα Τουάν Τζιν της μορφής "Γου Κου Λουίν" (ή "Οκτώ κομμάτια μεταξιού") που είναι ένα πλήρες σύστημα Τσι Κουνγκ (βιοενεργειακής άσκησης), καθώς και τα βασικά στοιχεία της αρχαίας παραδοσιακής μεθόδου "Ριζώματος των Πέντε Βημάτων".
 
Ο στόχος μας είναι κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της υγείας, καθώς και η σωματική και συναισθηματική αρμονία. Όλες οι σύνθετες κινήσεις που αμφότερα εκτελούνται τόσο από την αριστερή όσο και από την δεξιά πλευρά, βελτιώνει το συντονισμό των κινήσεων καθώς και την ευθυγράμμιση της ισορροπίας μεταξύ αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Ο συνδυασμός δυναμικών ασκήσεων, διατάσεων, ασκήσεων Τσι Κουνγκ και η εφαρμογή της εξάσκησης στο "Ρίζωμα των πέντε βημάτων" συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη και λειτουργεί ευεργετικά τόσο στο ψυχικό όσο και στο σωματικό επίπεδο. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί ιδαίτερες σωματικές ικανότητες και είναι κατάλληλο για όλους.
 
Διδάσκει ο Χρήστος Παναγόπουλος (Γιαν Σαν, 34ης γενιάς μάχιμων Σαολίν) που εκπαιδεύεται στο σύστημα αυτό κάθε χρόνο στην Κίνα στην Ακαδημία Παραδοσιακού Σαολίν Γου Κου Λουίν Σαολίν Κουνγκ Φου με το δάσκαλο Γου Ναν Φανγκ 吴南方.

 

© 2016 - 2020 chanwuyi.gr